l o m b o g
ลมบกพัดออกทะเล

Slow Travel:เที่ยวเนิบช้า August 15, 2010

Slow Travel : เที่ยวเนิบช้า

รื่นรมย์ระหว่างการเดินทางบนโลกที่หมุนช้าลง”

หากพบว่าเรากำลังใช้ชีวิตแบบรีบเร่งจนเกินไป ลองหยุดนิ่งสักพัก

แล้วปล่อยใจให้นำทางไปสัมผัสความรื่นรมย์ที่รายล้อมอยู่ให้เต็มที่

เช่นเดียวกับ 9 นักเขียน จาก 9 เรื่องราวที่ถ่ายทอดในหนังสือเล่มนี้

เป็นบันทึกการเดินทางแบบเนิบช้าในสถานที่เที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ

พวกเขาไม่เพียงแค่ชวนให้เรารู้จักการเดินทางในรูปแบบใหม่เท่านั้น

แต่การเดินทางบนโลกที่หมุนช้าลงคงทำให้คุณได้ค้นพบตัวเอง

เพื่อที่จะค้นพบผู้อื่น และเพื่อที่จะค้นพบโลกใบนี้ให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

–แพรวสำนักพิมพ์ /มกราคม 2553 –

Powered by Cincopa WordPress plugin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *