l o m b o g
ลมบกพัดออกทะเล

เหตุผลของการมีชีวิตอยู่ August 15, 2010

เหตุผลของการมีชีวิตอยู่

เหตุผลของการมีชีวิตอยู่ ; วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

เรื่องที่ควรรู้ ที่เราคิดว่ารู้ แต่เราไม่เคยรู้

พิมพ์ครั้งที่ 1 / Abook / 304 หน้า / 195บาท

#############

หนังสือรวมบทความที่เคยลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชนและกรุงเทพธุรกิจ โดยบรรณาธิการนิตรสารสารคดี

จากปกหลัง ::

‘วันชัยจะคอยจับชีพจรสังคม ว่าคนกำลังอยากรู้เรื่องอะไร หรือพร้อมจะรับรู้เรื่องอะไร

เรื่องที่เขาเขียนจึงสัมพันธ์กับคนอ่าน หรือดึงเอาประสบการณ์ร่วมของผู้อ่านมาเชื่อมโยงกับประเด็นที่นำเสนอ

ถ้าเป็นเรื่องที่คนอ่านมีความรู้มาก่อน อ่านแล้วจะรู้สึกว่าเขาพูดแทนใจตัว

ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่รู้มาก่อน อ่านแล้วจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญ ดีใจจังที่ได้รู้

และเขาไม่เคยลืมจะเด็ดพริกแปะหน้าชามตอนจบ ด้วยประโยคเด็ดตอนสุดท้ายเป็นเอกลักษณ์’

:: สรณรัชฏ์ กาญจนะวณิชย์


อ่านบางตอนของบทความในเล่มได้ที่

openonline

No Comments on เหตุผลของการมีชีวิตอยู่