l o m b o g
ลมบกพัดออกทะเล

เจแปนสเปคตีบ August 15, 2010

เจ แปน สเปค ตีบ

เสน่ห์ของงานสารคดีอย่างหนึ่งก็คือ มันทำให้เรามองเห็นโลกในมุมที่ต่างไปจากเดิมทั้งๆที่บางครั้งภาพที่อยู่ตรง หน้านั้นก็เป็นภาพเดียวกัน ทั้งหมดจึงอยู่ที่ผู้เขียนเป็นสำคัญว่าจะหยิบยกเอาเนื้อหาส่วนไหนของสิ่งที่ เห็นมาบอกเล่า และเล่าอย่างไรให้งานนั้นมีเสน่ห์ชวนติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ
สารคดีท่องเที่ยวเรื่อง เจแปนสเปคตีบ คือสิ่งที่จะอธิบายประโยคที่ว่าได้ อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งที่โดยเนื้อหาและการเล่าเรื่องก็อยู่ในงานเชิงสารคดีท่องเที่ยว
ซึ่งจากความเห็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการตัดสินรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดบอกว่า นี่เป็นงานที่ใช้คำน้อย แต่ได้ความมาก นี่เองที่ทำให้สารคดีเรื่องนี้ได้รับการจัดพิมพ์จากแพรวสำนักพิมพ์ให้อยู่ใน ชุดท่องโลก
ญี่ปุ่นในมุมมองของ ลมบก ผู้เขียน ทำให้เรามองเห็นภาพของญี่ปุ่นเชิงสถาปัตยกรรม ที่สะท้อนถึงวิถีและขนบธรรมเนียมอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ที่ก่อรูปขึ้นมาเป็น แนวคิดในศาสตร์สาขานี้ ในขณะเดียวกันก็ทำให้เรามองเห็นถึงความหมายยิ่งใหญ่ในสิ่งเล็กได้ชัดขึ้น

เจแปนสเปคตีบ เล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านเห็นญี่ปุ่นในมุมที่แตกต่างอย่างน่าสนใจ ชนิดที่อ่านจบก็อยากจะบินไปญี่ปุ่นเดี๋ยวนั้นเลย

แพรวสำนักพิมพ์

Powered by Cincopa WordPress plugin

No Comments on เจแปนสเปคตีบ