l o m b o g
ลมบกพัดออกทะเล

KING::ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ November 27, 2010

01.เรื่องเดียวกัน #โดย 6 ผู้กำกับ แฟนฉัน

02.ราชประชานุเคราะห์ #โดย Dr.Head และ เหมันต์ เชตมี

03.เหรียญของพ่อ #โดย นนทรีย์ นิมิบุตร

04.อาม่า #โดย พิง ลำพระเพลิง

05.จากฟ้าสู่ดิน #โดย พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

06.คนล่าเมฆ #โดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว

07.แผ่นดินของเรา #โดย ยุทธนา มุกดาสนิท

#########

ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553  กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคม ผนึกกำลังจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 เรื่อง ผ่านจอม่านน้ำขนาด 30 เมตร ฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รวมถึงโรงภาพยนตร์ในเครือ SFX และเมเจอร์ทุกโรงในกทม.และปริมณฑล ก็จะมีการฉายภาพยนตร์ทั้ง 7 เรื่องให้ประชาชนได้เข้าชมฟรี ส่วนในต่างจังหวัดที่ศาลากลางทั้ง 75 จังหวัด ก็จะมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติทั้ง 7 เรื่องได้ประชาชนได้ชมในช่วงค่ำของวันที่ 5 ธ.ค.เช่นกัน

ภาพยนตร์แต่ละเรื่องกำกับโดยคณะผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของประเทศไทย มีความยาวประมาณ 28-30 นาที ภาพยนตร์ทั้ง 7 เรื่องจะนำขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อถวายลิขสิทธิ์ จากนั้นจะขอพระบรมราชานุญาตผลิตเป็นวีซีดี 5 ล้านชุด เพื่อนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับชมอย่างทั่วถึงและเป็นสิริมงคลแก่คนไทยทั้งประเทศ

No Comments on KING::ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ