l o m b o g
ลมบกพัดออกทะเล

ขับ-ถ่าย ทั่วไทย MV May 23, 2011

บันทึกการเดินทาง ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.54 – 20 พ.ค.54
# เพลงประกอบ :: นักเดินทาง / ภูเขา ทะเล ; ศุ บุญเลี้ยง
# ถ่ายภาพ/กำกับภาพ :: ‘ลมบก’

  • este11a says:

    สวัสดีค่ะ เพิ่งมีโอกาสมาแวะทักทายหลังจากคุณลมบกย้ายบ้านใหม่ 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *